บ้านแสนเจริญเก่า


ละติจูด 19.7327030226 , ลองจิจูด 99.5252429274 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลวาวี อำเภออำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท ชุมชนชาติพันธุ์ บ้านเรือนส่วนใหญ่นิยมปลูกเรือนยกพื้น ทุกบ้านต้องมีศาลข้าวประจำบ้าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -