บ้านห้วยขี้เหล็ก


ละติจูด 19.7816155588 , ลองจิจูด 99.5185119683 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลวาวี อำเภออำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท ชุมชนชาติพันธุ์ เป็นป่าชุมชนที่เกิดจากการรักษาไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่ และสถานที่ประกอบกิจกรรมของชาวอาข่า เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประตูหมู่บ้านและลานวัฒนธรรม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -