บ้านห้วยน้ำขุ่น


ละติจูด 20.2665967699 , ลองจิจูด 99.8335575801 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภออำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนริมน้ำ/แหล่งน้ำ ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท ชุมชนชาติพันธุ์ มีแหล่งน้ำที่เป็นต้นกำเนิดป่าธรรมชาติ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -