ชุมชนบ้านตลาดเปร็ง


ละติจูด 13.6822577851 , ลองจิจูด 100.900869474

พิกัด

ตำบลคลองเปรง อำเภออำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนย่านการค้าริมน้ำ ตั้งอยู่ในหมู่ 1 บ้านตลาดเปร็ง มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มที่มีลำคลองเปรงไหลผ่านพื้นที่จึงเหมาะกับการทำการเกษตร ในอดีตเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่มี “ต้นเปรง” ขึ้นอยู่ทั้ง 2 ฝั่งคลองเป็นจำนวนมาก จึงเรียกคลองนี้ว่า “คลองเปรง” ชาวบ้านทำนาและเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพหลัก ทำงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม โดยมีก๋วยเตี๋ยวโบราณและขนมโบราณเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อ และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ได้เกิดเหตุฟ้าผ่าลงตรงเสาไฟฟ้าหน้าตลาดเก่าคลองเปร็ง ทำให้เกิดเปลวเพลิงลุกลามเข้าไหม้ร้านค้าห้องแถวไม้เก่ากว่า 10 คูหา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-30

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร