เจดีย์แดง


ละติจูด 18.803343 , ลองจิจูด 98.985921

สถานที่ตั้ง

ตำบลช้างเผือก อำเภออำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่ปรากฏชื่อวัดเจดีย์แดง (นอก) ในเอกสารตำนานและพงศาวดาร ผังรูปแบบวัด จากลักษณะการวางตัวของเจดีย์ วัดสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เจดีย์เป็นทรงระฆังแบบล้านนา ประกอบด้วยฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมและฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมยกเก็จสองครั้งซ้อนกันสามชั้น รับฐานบัวลูกแก้วอกไก่สองฐานที่ซ็อนกันอยู่ในฐานปัทม์ฐานเดียว เหนือขึ้นไปเป็นฐานสี่เหลี่ยมยกเก็จหนึ่งชั้นมีปูนปั้นแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยม ช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องเจาะเป็นช่องตีนกา ฐานนี้รองรับฐานหน้ากระดานทรงกลมสามชั้นและมาลัยเถาซึ่งเหลือเพียงชั้นเดียว ส่วนนอกเหนือจากนั้นพังทลายไป จากลักษณะของฐานบัวลูกแก้วอกไก่สองฐานที่ซ้อนกันอยู่ในฐานปัทม์ใหญ่ เจดีย์องค์นี้น่าจะอยู่ในครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา ปัจจุบันร้าง เหลือเพียงเจดีย์หนึ่งองค์ที่ได้รับการบูรณะแล้ว มีการกันพื้นที่โดยรอบ ทางทิศตะวันตกติดถนนช้างเผือก ทิศเหนือติดอาคารพาณิชย์ ทิศใต้เป็นลานโล่ง ทิศตะวันตกติดที่พักอาศัย มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีมุมมองเปิดโล่งทางทิศตะวันตก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-04-30

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร