วัดกะโลทัย


ละติจูด 16.4758217195 , ลองจิจูด 99.531283291

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือบัวตูม ฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐถือปูน ซ้อนกัน 3 ชั้น ถัดออกไปเป็นไร่กล้วยไข่ และโรงเรียนจงสวัสดิเจริญวิทยา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษาทำให้มีวัชพืชขึ้นปกคลุมมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณฐานองค์เจดีย์ องค์เจดีย์มีรอยแตกร้าวตามสภาพที่ผ่านดินฟ้าอากาศมาเป็นเวลาอันยาวนาน

แก้ไขเมื่อ

2021-03-12

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร