วัดอัมพาพนาราม


ละติจูด 16.2180670395 , ลองจิจูด 99.6254959809

พิกัด

ตำบลวังไทร อำเภออำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดอัมพาพนาราม หรือวัดวังไทร เป็นวัดใหม่ที่สร้างซ้อนบนวัดเก่า เดิมชื่ออะไรนั้นไม่สามารถทราบได้ เพราะไม่มีการจดบันทึกไว้ ภายในพบอุโบสถโบราณอายุกว่าร้อยปีที่เกือบถูกทิ้งร้างอยู่มุมวัดด้านหน้าที่ดินวัดมีปัญหาน้ำท่วมวัดทุกปี จึงต้องถมสูงขึ้น ทำให้โบสถ์โบราณจึงไม่สง่างาม เดิมผนังโบสถ์ เป็นพนังที่กั้นด้วยได้ไผ่ หลังคามุงแฝก ชาวบ้านคงสร้างขึ้น แต่ที่แปลกคือ พระประธานที่เจ้าอาวาสนำย้ายมาไว้บนกุฏิของท่าน กลับสร้างด้วยโลหะ ห่มจีวรลวดลายดอกพิกุล ลักษณะงดงาม จึงอาจสันนิษฐานว่าโบสถ์หลังนี้ อาจไม่ได้เป็นฝีมือประชาชนและเป็นฝีมือของช่างหลวง ด้านหลังโบสถ์เดิมมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่ ไม่ทราบรูปทรงเพราะได้ถูกรื้อทำลายไปแล้ว หลังคาโบสถ์ เปลี่ยนจากกระเบื้องขอ เป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ ทำให้ความงามลดไปอย่างน่าเสียดาย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -