ชุมชนเมืองกุยบุรี


ละติจูด 12.0658803533 , ลองจิจูด 99.8631448084

พิกัด

ตำบลกุยบุรี อำเภออำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นเมืองโบราณที่ปรากฎว่ามีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยูธยาตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ากุยบุรีด้านเหนือ มีวัดกุยบุรีเป็นศูนย์กลางชุมชนบริเวณเมืองเก่าในปัจจุบันเป็นที่ตั้งแรกที่ช่วยสกัดทัพพม่าเมื่อยกมาตีกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันนี้วัดถวายได้รวมเป็นวัดเดียวกับวัดกุยอง อำเภอกุยบุรี หลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับเส้นทางเดินทัพพม่าคือ ป้อมเชิงเทินอยู่ทางด้านใต้ของวัดกุยบุรีและบริเวณท่าข้ามซึ่งเป็นเส้นทางที่พม่าใช้เดินทัพข้ามลำน้ำกุยบทบาทสำคัญของเมืองนี้ในอดีตคือ เป็นเมืองด่าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร