สถานีรถไฟสารภี


ละติจูด 18.7102114643 , ลองจิจูด 99.0416007641

สถานที่ตั้ง

ตำบลยางเนิ้ง อำเภออำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่มีข้อมูล

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -