วัดพระแก้ว


ละติจูด 15.0350296784 , ลองจิจูด 100.179723095

พิกัด

ตำบลแพรกศรีราชา อำเภออำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระแก้ว เป็นวัดเก่าแก่รุ่นเดียวกับวัดมหาธาตุ เมืองสรรคบุรี สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ เจดีย์วัดพระแก้ว เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม ลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูง ผสมกับเจดีย์สมัยทวารวดีตอนปลาย ใช้เทคนิคการสร้างแบบสอปูน เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานไพที ฐานเขียง และฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ มีพระพุทธรูปปูนปั้น แบบนูนสูงประดับทั้งสี่ด้าน ลักษณะของเจดีย์นี้คล้ายเจดีย์สมัยสุโขทัยคือเจดีย์ชนิดมีเรือนธาตุทรงสูง เช่น วัดเจดีย์สูงนอกเมืองสุโขทัย เมื่อได้พิจารณาดูแล้ว เจดีย์แบบนี้น่าจะได้รับอิทธิพลร่วมระหว่าสุโขทัยกับศรีวิชัยมา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-06-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร