วัดตะแบกคู่


ละติจูด 16.4999999925 , ลองจิจูด 99.5200000293

พิกัด

ตำบลหนองปลิง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดตะแบกคู่ เป็นวัดที่อยู่ในเขตอรัญญิกของเมืองกำแพงเพชร อยู่ถัดจากวัดเพการามไปประมาณ 20 เมตร มีต้นตะแบกขนาดใหญ่ยืนตระหง่านอยู่หน้ากำแพงพระวิหาร อายุของต้นตะแบกนี้ราว 200 ปี วัดตะแบกคู่ เป็นวัดที่ยังไม่ได้ขุดแต่งซากปรักหักพังยังอยู่ในสภาพเดิม ๆ พระวิหารมีขนาดสูงใหญ่ กว้างราว 15 เมตร ยาวกว่า 20 เมตร ตลอดระยะบนวิหารถูกนักขุดพระ ขุดแทบพลิกแผ่นดิน มีหลุมทุกขนาด ขุดติดกันต่อกัน มีเสาพระวิหารที่ยืนอยู่เพียงต้นเดียว นอกนั้นล้มกองลงกับพื้น ที่น่าสังเกต คือ ฐานพระประธาน ถูกขุดลงไปลึก จนเห็นกรุพระ เป็นห้องขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ส่วนร่องรอยพระประธานไม่มีให้เห็น ด้านหลังพระวิหาร มีเสารองรับหลังคา ด้านข้างพระวิหาร มีศาลา กุฏี บ่อน้ำ อีกเป็นจำนวนมาก แสดงว่าวัดตะแบกคู่เป็นวัดขนาดใหญ่ เมื่อสังเกตและศึกษาอย่างชัดเจนแล้วจะเห็นว่าวัดเพการามกับวัดตะแบกคู่น่าจะเป็นวัดเดียวกัน โดยมีเจดีย์ประธาน อุโบสถ และพระวิหาร อยู่เรียงกันไป แต่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสองวัด วัดตะแบกคู่ ไม่มีสัณฐานของเจดีย์ประธานพบแต่ เนินดินขนาดใหญ่ อยู่ด้านหลังวิหารและด้านข้างวิหาร เมื่อดูอย่างละเอียดแล้วพบว่าเป็นศาลามิใช่เจดีย์ประธาน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -