วัดท่าเรือ


ละติจูด 7.971589531 , ลองจิจูด 98.3706692506 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีสุนทร อำเภออำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

สถานที่ในวัดน่าจะมีสิ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายกรุง-ศรีอยุธยาแต่ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือวัตถุ แต่โบสถ์เก่าซึ่งรื้อไปแล้วประมาณปี พ.ศ.2526 พบลูกนิมิตรที่ไม่เกลี้ยงกลมดังปัจจุบันและพบเหรียญมีอายุประมาณ 100 ปี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-30

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร