วัดนาตาขวัญ


ละติจูด 12.7022867283 , ลองจิจูด 101.328637432

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาตาขวัญ อำเภออำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เล่าต่อๆ กันมาว่าวัดนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี เนื้อที่ 32 ไร่ ปูชนียวัตถุที่น่าสนใจคือ อุโบสถเก่าที่ยังซ่อมแซมอยู่เสมอ พระปรางค์ที่ซ่อมแซมไว้อย่างสวยงาม หอระฆังมีหลังคา ยอดจตุรมุขสวยงามและอุโบสถสร้างใหม่เป็นที่ประกอบพิธีศาสนา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-05-11

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร