วัดสิงห์


ละติจูด 13.7832465191 , ลองจิจูด 100.165627183

พิกัด

ตำบลท่ากระชับ อำเภออำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดสิงห์เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงสูงขนาดใหญ่ สถูปเจดีย์ก่ออิฐ มีบัวลูกแก้วกลมใหญ่ ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลาย พระพุทธรูปในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปศิลาแลงพอกด้วยปูน เดิมเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ภายหลังได้รับการบูรณะใหม่มีลักษณะคล้ายปางมารำชัง แต่พระหัตถ์หงายออกจีบพระอังคุฐและพระดัชนี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -