ประตูเมือง (ประตูชัย)


ละติจูด 14.7952800114 , ลองจิจูด 100.614397039

พิกัด

ตำบลท่าหิน อำเภออำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ประตูเมือง เป็นประตูเมืองโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เท่าที่เหลือปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 2 แห่ง คือ ประตูชัย และประตูเพนียด ประกอบด้วย ประตูชัย ตั้งอยู่ทางมุมกำแพงพระนารายณ์ราชนิเวศด้านตะวันออกเฉียงใต้อยู่สุดถนนสรศักดิ์ มีลักษณะเป็นประตูเมืองที่ใหญ่โตสูงเด่น ก่ออิฐถือปูน ช่องประตูเป็นลักษณะโค้งแหลม ประตูนี้ติดกับกำแพงเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงดินคู่กับพระราชวังด้านทิศใต้ และประตูเพนียด อยู่ในบริเวณค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ซากประตูที่เหลือมีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ ในบริเวณนี้มีร่องรอยเพนียดคล้องช้าง เป็นเนินดินปรากฏอยู่ เพนียดคล้องช้างนี้ได้ใช้จับช้างมาหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดฯ ให้มีการจับช้างให้ราชฑูตฝรั่งเทศซึ่งเข้ามาเจริญพระราชไมตรีชม ณ ที่เพนียดนี้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ประตูชัยตั้งอยู่ด้านข้างถนนเส้นหลักของคนในชุนชนย่านนั้นจึงทำให้มีรถสัญจรไปมาตลอดเวลา ภายในประตูชัยมีชุมชนอาศัยอยู่ ส่วนด้านนอก มีร้านค้าหายแร่ตั้งขายของติดอยู่กับตลอดแนวกำแพงของประตูชัย

แก้ไขเมื่อ

2021-05-12

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร