ป้อม (ป้อมท่าโพธิ์)


ละติจูด 14.8074708 , ลองจิจูด 100.6123426

พิกัด

ตำบลท่าหิน อำเภออำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ป้อมที่เรียงรายรอบเมืองลพบุรีนั้นสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลักษณะป้อมก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมได้แบบอย่างมาจากตะวันตก เพราะมีหลักฐานระบุว่า "" เมื่อบาทหลวงฝรั่งเศสทราบข่าวว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระราชประสงค์ให้สร้างป้อมปราการ ที่เมืองลพบุรี บาทหลวงฝรั่งเศสก็อาสาถวายการช่วยเหลือโดยส่งชาวอิตาเลียนชื่อ โทมัส วัลกุอาเนรา (Thomus valguanera) ผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับสนองพระยุคลบาท บาทหลวงผู้นี้ได้ช่วยสร้างป้อมตามแบบยุโรป "" ป้อมที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่มีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์มีอยู่ 2 แห่ง คือ ป้อมท่าโพธิ์ ตั้งอยู่เนินท่าโพธิ์ อยู่ทางทิศเหนือของวัดมณีชลขัณฑ์ ป้อมชนะสงคราม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟลพบุรี เป็นป้อมที่มีลักษณะสูงใหญ่มาก นับเป็นปราการเมือง ที่สำคัญในอดีต

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

บริเวณภายในป้อม มีต้นก้ามปูต้นใหญ่และต้นมะขามใหญ่ปกคลุมอยู่และไม้ยืนต้นอีกจำนวน 5 ต้นอยู่ภายในป้อม และป้อมยังตั้งอยู่กลางชุมชนบ้านป้อมท่าโพธิ์ ภายในบริเวณป้อมถูกใช้เป็นที่พักผ่อนให้ความร่มเย็น ตัวกำแพงป้อมถูกบุรณะด้วยเหล็กเพื่อยึดโครงสร้างไว้จากการเสื่อมสภาพทางธรรมชาติ

แก้ไขเมื่อ

2021-05-12

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร