วัดสันเปาโล (พิกัดหอดูดาว)


ละติจูด 14.795025 , ลองจิจูด 100.619435

พิกัด

ตำบลท่าหิน อำเภออำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดสันเปาโล สันนิษฐานว่าเป็นวัดในคริสตศาสนา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชที่ดินให้แก่บาทหลวงเยซูอิต 12 รูป ที่เดินทางมาสู่กรุงสยาม ครั้งที่ 2 (ครั้งแรก 6 รูป) สันนิษฐานวัดนี้สร้างระหว่าง พ.ศ. 2228-2230 คือหลังจากคณะบาทหลวงชุดแรกเดินทางเข้ามาแล้ว และสร้างสำหรับบาทหลวงชุดที่ 2 ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์จะมาประจำ ณ เมืองลพบุรี เดินทางเข้ามาพร้อมกับโกษาปาน ที่ไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 วัดสันเปาโลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทำพิธีทางศาสนา พร้อมกับใช้เป็นที่พักและที่สำคัญคือ มีหอดูดาวซึ่งใช้เป็นหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ แห่งแรกในกรุงสยาม มีลักษณะเป็นหอคอยแปดเหลี่ยม ส่วนคำว่า ""สันเปาโล"" นี้คงจะเพี้ยนมาจากคำว่า เซนต์ปอล หรือแซงต์เปาโล ""Saint Paulo"" ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า ตึกสันเปาหล่อ จากหลักฐานการขุดแต่งของกรมศิลปากรพอสรุปได้ว่าวัดสันเปาโลมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยผสมยุโรปคล้ายกับบ้านวิชาเยนทร์ นอกจากจะมีหอดูดาวแปดเหลี่ยมแล้ว ยังมีเรือนพักและพบฐานสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นโบสถ์ฝรั่งแต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ เมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดิน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัดสันเปาโลจึงถูกทิ้งร้าง ปัจจุบันเหลือเพียงซากของผนังหอดูดาวแปดเหลี่ยมบางส่วน กับฐานของอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นที่พักและโบสถ์ฝรั่งเท่านั้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วันสันเปาโลตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง บริเวณภายในเป็นพื้นที่กว้างมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อยู่หลายต้น จึงให้ความร่มเย็นจึงทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ย่านนั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะมาเที่ยวชมและนั่งพักอยู่ตลอดทั้งวัน ด้านหน้าของพื้นที่วัดสันเปาโล ในช่วงเย็นของทุกวันจะมีร้านค้าหาบเร่มาตั้งแผงขายของจำทำให้คนสัญจรไปมาและเข้าไปพักเช่นเดียวกัน

- สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมโดยรอบมีความสะอาดร่มรื่น มีการดูแลที่ดีจากกรมศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

- ความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย เนื่องจากโบราณสถาณนี้ กรมศิลปากรที่สี่เป็นผู้ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด มีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ภายในโบราณสถานอย่างต่อเนื่องจึงไม่ค่อยมีความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย

- แนวทางการป้องกัน ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือคนในชุมชนไม่ลุกล้ำเข้ามาใช้พื้นที่ใบโบราณสถาน

แก้ไขเมื่อ

2023-06-04

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร