วัดมเหศวร


ละติจูด 14.7988949712 , ลองจิจูด 100.618105988

พิกัด

ตำบลทะเลชุบศร อำเภออำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดมเหศวร ตั้งอยู่ที่ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันพื้นที่บริเวณวัดกลายเป็นบ้านคนไปหมดแล้ว ซึ่งยังคงพบซากฐานพระอุโบสถบริเวณต้นไม้มีศิลาแลงปรากฎอยู่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2479

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดมเหศวรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดสองคอน บริเวณวัดถูกตรอกโกษา ตัดผ่านกลางวัด ปัจจุบันพื้นที่บริเวณวัดกลายเป็นบ้านคนไปหมดแล้ว มีผู้เล่าว่าเคยพบซากศิลาแลงมากมายในบริเวณวัดนี้ จากการสอบถามชาวบ้านในบริเวณนี้ เล่าว่าเมื่อก่อนมีพระพุทธรูป มีโบราณวัตถุมากมาย แต่ถูกขโมยไปจนเหลือเท่านี้

แก้ไขเมื่อ

2021-10-26

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร