วัดพระบาทน้ำพุ


ละติจูด 14.8374800388 , ลองจิจูด 100.681802046

พิกัด

ตำบลเขาสามยอด อำเภออำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่บ้านเชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พื้นที่ของวัดเป็นเนินเขา มีภูเขาล้อมรอบมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม วัดพระบาทน้ำพุมีน้ำพุและมีรอยพระพุทธบาทภายในวัด จึงได้มีชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า ""วัดพระบาทน้ำพุ"" หรือ ""วัดพระ พุทธบาทประทานพร"" ภายในวัดมีพระประธานในอุโบสถขนาดพระเพลากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมด้วยพระอัครสาวก นอกจากนี้บนภูเขามีถ้ำ ซึ่งภายในมีหลวงพ่อดำ ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา และมีพระโพธิสัตว์ 9 องค์ บนยอดภูเขามีหลวงพ่อขาว สร้างโดยพระอุทัย อโนโม เมื่อ พ.ศ. 2523 และรอยพระพุทธบาทมีลักษณะลึกลงไปในหินได้สร้างมณฑปครอบไว้แล้ว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2024-01-23

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร