วัดประดู่ (ร้าง)


ละติจูด 14.8137219832 , ลองจิจูด 100.514192026

พิกัด

ตำบลบางคู้ อำเภออำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดประดู่ เป็นวัดร้างอยู่ในอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีไม่ทราบประวัติการสร้าง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง 8 เมตร ยาวประมาณ 13 เมตร มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นบนพระอุโบสถวัดหลังคาหักพังชำรุดเหลือฐานและผนัง 3 ด้านภายในอุโบสถมีวัชพืชขึ้นมีการนำพระพุทธรูป ศาลและรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ที่ฐานชุกชีและพบชิ้นส่วนใบเสมา 1 ชิ้น ลักษณะการใช้งานปัจจุบัน เป็นวัดร้างใช้เช่าเพื่อการพานิชย์ (โกดังเก็บสินค้า) กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมโดยรอบ มีส่วนราชการท้องถิ่นดูแลเป็นอย่างดี พื้นที่โบราณสถานติดกับชุมชน 

แก้ไขเมื่อ

2024-01-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร