วัดกลาง (ร้าง)


ละติจูด 14.8050549748 , ลองจิจูด 100.530548975

พิกัด

ตำบลบางคู้ อำเภออำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดกลาง (ร้าง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไม่ทราบประวัติการสร้างเป็นวัดร้าง เป็น โบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย โบสถ์ กำแพงแก้ว และเจดีย์ บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่รกร้างมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมโบราณสถานมากสภาพวิหารทรุดโทรมมากขนาดกว้าง*ยาวประมาณ6.5*15เมตรบริเวณหลังคาหลุดล่วงลงมาพบชิ้นส่วนกระเบื้องมุงหลังคาประเภทกาบกล้วยตัวผู้และตัวเมีย,พบร่องรอยวัสดุไม้ที่กรอบประตูและคานภายในมีฐานพระพุทธรูปแบบฐานสิงห์ส่วนต้านนอกมีหลุมเกิดจากการลักลอบขุดและพบร่องรอยฐานไพฑีด้านหลังวิหาร กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์แวดล้อมได้รับการดูแลจากส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่ 

แก้ไขเมื่อ

2024-01-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -