วัดเขาสมอคอน


ละติจูด 14.8993707009 , ลองจิจูด 100.50596222

พิกัด

ตำบลเขาสมอคอน อำเภออำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเขาสมอคอน สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2340 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2389 บริเวณวัดเขาสมอคอนมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่ทำบัวกลุ่มรองรับองค์ระฆัง เป็นเจดีย์แบบนิยมของสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ และมีถ้ำอยู่หลายถ้ำคือ ถ้ำพระนอน ถ้ำพราหมณี ถ้ำชิงช้า ถ้ำน้ำ ถ้ำพระฉาย และถ้ำไก่แจ้ ฯลฯ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดเขาสมอคอน วัดอยู่ติดกับภูเขามีศาสนสถานทั้งบริเวณด้านล่างและด้านบนภูเขา มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ไม่มากแต่มีต้นไม้ขนาดกางอยู่จำนวนมากเป็นบริเวณพื้นที่โล่งปัจจุบัน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขึ้นบนภูเขาเที่ยวชมทิวทัศน์ของอำเภอท่าวุ้ง มีร้านค้าชุมชนอยู่ในวัดจึงทำให้มีผู้คนเข้าออกอยู่ตลอดทั้งวัน บ้านหมี่

แก้ไขเมื่อ

2024-01-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร