วัดสระแก้ว


ละติจูด 12.609094 , ลองจิจูด 102.057358

พิกัด

ตำบลพลอยแหวน อำเภออำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดสระแก้ว ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระแก้ว ที่วัดสระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งหนึ่ง ซึ่งจะนำไปรวมกับ น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากถ้ำพระนารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี และน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง และประกอบพิธีปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน 3 คืน เพื่อนำไปประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -