ย่านการค้า ถนนท่าแพ


ละติจูด 18.7879029525 , ลองจิจูด 98.9931084168

พิกัด

ตำบลช้างคลาน อำเภออำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ย่านการค้าถนนท่าแพ เป็นชุมชนตลาด และชุมชนที่อยู่โดยรอบโบราณสถาน เดิมคือหมู่บ้านเชียงเรือก สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพญามังรายมหาราช เมื่อแรกตั้งเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 จริง ๆ แล้วในสมัยโบราณ คำว่า "เชียง" หมายถึง เวียงหรือเมือง ส่วนคำว่า "เรือก" นั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า "เรือ" หรือ "เฮือ" ซึ่งหมายถึง พาหนะที่ใช้เดินทางไปมา ทางแม่น้ำ คู คลอง ฝายเหมือง อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ตรงกับประตูท่าแพ ปลายถนนฝั่งตะวันตกคือ ประตูท่าแพ ปลายถนนฝั่งตะวันออกคือ แม่น้ำปิง มีอาคารแถวพาณิชย์อายุ 60 ปี ที่มีคุณค่าทางศิลปะ ทั้งแบบยุโรปและเรือไม้โบราณ เป็นถนนเศรษฐกิจของเชียงใหม่มามากกว่า 100 ปี มีทั้งชาวพม่า ต่องสู้ และชาวจีน ที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาอยู่อาศัยตามแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบันเป็นย่านการค้าตลอดเส้นทาง เปิดทำการค้าขายในเวลากลางคืนเพื่อเป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร