ย่านการค้า ถนนวิชยานนท์


ละติจูด 18.7918642148 , ลองจิจูด 98.9993866958

พิกัด

ตำบลช้างม่อย อำเภออำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ย่านการค้าถนนวิชยานนท์ เป็นชุมชนตลาด เป็นศูนย์กลางย่านพาณิชยกรรมของเมืองเมื่อคนจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และปัจจุบันยังมีวิถีชีวิตของชุมชนเชื้อสายจีน ตลอดจนศาลเจ้าสำคัญหลงเหลืออยู่ มีถนนขนานกับถนนไปรษณีย์และแม่น้ำปิง อยู่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก มีอาคารเก่าสภาพดีที่ไม่โดนไฟไหม้จากอดีตและมีการรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมสินค้าและของฝากของเมืองเชียงใหม่ เคยโดนไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2511 ทำให้บริเวณพื้นที่นี้เสียหายไป ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นใหม่ แต่วิถีชีวิตการค้าขายยังคงเหมือนเดิม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-07-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร