วัดช้างเผือก


ละติจูด 16.418536 , ลองจิจูด 101.1462602

พิกัด

ตั้งอยู่ริมคลองบ้านป่าแดง ถนนบุรกรรมโกวิท ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นวัดเก่าแก่มากวัดหนึ่ง มีอายุของการก่อสร้างประมาณ 574 ปี มีสมบัติด้านศิลปกรรม คือ 1.เจดีย์อิทธิพลสมัยอยุธยาตอนต้นมี 2 องค์ มีฐานเป็นทรงกลมตรงยอดเป็นทรงระฆังคว่ำตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมมีลักษณะสมบูรณ์อยู่ 1 องค์ อีก 1 องค์ ยอดหักและฐานทรุด 2.เจดีย์อิทธิพลสมัยอยุธยาตอนปลาย มีลักษณะของฐานเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมยี่สิบทำเป็นชั้น ๆ สี่ชั้น 3.พระประธานในโบสถ์เดิม เนื่องจากโบสถ์เดิมพังทลายจึงสร้างขึ้นใหม่และย้ายพระประธานองค์เดิม เป็นพระ-พุทธรูปเนื้อทองสำริดทรงเครื่องใหญ่สมัยอยุธยา ปางมารวิชัย 4.พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาปางต่าง ๆ เป็นพระพุทธรูปที่งดงามมาก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดช้างเผือก ได้รับการดูแลจากสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเป็นสถานที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมภายในชุมชน 

แก้ไขเมื่อ

2022-11-14

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร