วัดรามณรงค์


ละติจูด 16.4975299863 , ลองจิจูด 99.5107589809

พิกัด

ตำบลหนองปลิง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดรามณรงค์ ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นวัดขนาดกลางที่ได้รับการขุดแต่งและบูรณะแล้วคำว่ารามรณรงค์มาจากชื่อของเจ้าเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาแล้ว จนกระทั่งถึงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับว่า เกือบ 600 ปี ที่เจ้าเมืองกำแพงเพชร ใช้นามพระยารามรณรงค์สงครามมาโดยตลอด แต่ไม่มีหลักฐานว่าพระยารามรณรงค์สร้างวัดนี้ เพราะเป็นวัดขนาดเล็กเมื่อเทียบกับวัดอื่น ๆ ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ด้านหน้ามีวิหารที่งดงามลงตัว ร่องรอยของการก่อสร้างวิหารยังอยู่ชัดเจน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดเหมาะสมงดงาม พระประธานหายไปเหมือนกับทุกวัด ด้านหลังของฐานพระประธาน มีพระพุทธรูปโกลนศิลาแลง ที่นำลงมาจากฐานประธาน นั่งเรียงรายอยู่ แต่ละองค์ไม่ครบชิ้นส่วนมีส่วนสำคัญที่ถูกทำลายหายไปหมดสิ้นด้านหลังเป็นเจดีย์ประธานที่งดงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมของเมืองกำแพงเพชร ระหว่างวิหารกับเจดีย์ประธาน มีเจดีย์รายที่ก่อสร้างขนาดใหญ่เกือบเท่าเจดีย์ประธาน คาดว่าอาจเป็นที่เก็บอัฐิแห่งพระยารามรณรค์สงครามท่านใดท่านหนึ่ง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -