สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี


ละติจูด 16.877207955 , ลองจิจูด 99.118061965

พิกัด

ตำบลป่ามะม่วง อำเภออำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หรือสะพานแขวน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 สร้างข้ามแม่น้ำปิง เชื่อมระหว่างตำบลป่ามะม่วงกับเขตเทศบาลเมืองตาก มีขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร ฐานรากและเสาเป็นคอนกรีต พื้นทำด้วยไม้โยงยึดด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ ในอดีตสามารถใช้รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาได้ แต่ปัจจุบันเป็นสะพานสำหรับเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำปิง และมีการประดับไฟสวยงามในยามค่ำคืน สะพานแห่งนี้ถือเป็นสะพานแขวนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ และเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของเมืองตาก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -