วัดม่วงงาม (วัดม่วงขามหรือวัดม่วงลาว)


ละติจูด 14.5657739648 , ลองจิจูด 100.803006024

พิกัด

ตำบลม่วงงาม อำเภออำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดม่วงงาม มีประเพณีบุญข้าวห่อ (สาดลาว) วัดม่วงงาม จัดขึ้นในวันพระกลางเดือน 10 ของทุกปี มีการบอกบุญไปยังผู้ที่มีเชื้อสายลาว ในสถานที่ต่าง ๆ และมีการนิมนต์พระจากวัดใกล้เคียงมารับบิณฑบาตซึ่งเป็นประเพณีที่หาดูได้ยาก ซึ่งจัดที่วัดม่วงงาม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -