บ้านจีนทองอยู่


ละติจูด 16.8684909567 , ลองจิจูด 99.1250400109

พิกัด

ตำบลระแหง อำเภออำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านจีนทองอยู่ ปัจจุบันบ้านหลังนี้ตกเป็นของลูกหลานตระกูลโสภโณดร ลักษณะตัวบ้านทำมาจากไม้สักทั้งหลัง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นเรือนไทยโบราณเรือนแฝด 3 หลัง เป็นเรือนเครื่องสับไม้จริง หลังคาจั่วทรงสูงแอ่นปลาย มีป้านลมแบบมีตัวเหงาและจั่วที่สูงชะลูด เป็นบ้านขนาด 5 ช่วง เสา มีเสาทั้งหมด 39 ต้น ด้านหน้าเป็นประตูบานเฟี้ยมเข้าโครงเป็นแบบลูกฟักทึบ ไม่มีลวดลาย มีหน้าต่างจำนวน 13 บาน ประตูทางเข้า 5 บาน ประตูบานเฟี้ยม 6 คู่ โดยพื้นที่การใช้สอยจะแบ่งเป็น ทั้งหมด 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นชานที่เอาไว้โชว์สินค้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการค้าขาย ส่วนที่สองจะเป็นห้องที่เอาไว้รับรองแขกและที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่วนที่สามเป็นห้องนอนห้องใหญ่ 1 ห้องและห้องเล็ก 1 ห้อง อยู่ข้าง และในส่วนสุดท้ายเป็นห้องที่ใช้ในการเก็บอุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ และห้องครัวอยู่ภายในตัว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -