วัดมณฑป


ละติจูด 14.3423999989 , ลองจิจูด 100.5752

พิกัด

ตำบลหัวรอ อำเภออำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดมณฑปตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2400 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2474

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -