พระเงิน


ละติจูด 8.4299466027 , ลองจิจูด 99.9670114906 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลคลัง อำเภออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

พระเงินเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประทับนั่งประดิษฐานในบริเวณวัดพระเงิน (ร้าง) ศิลปะอยุธยา ของพุทธศตวรรษที่ 20-23

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-02

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -