ศาลพระเสื้อเมือง


ละติจูด 8.4209244006 , ลองจิจูด 99.9667113391 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของหอนาฬิกา ห่างจากศาลากลางประมาณ ๑๐๐ เมตร ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 17000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ศาลพระเสื้อเมืองมีบริเวณเนื้อที่ 375 ตารางเมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลักฐานที่สำคัญ ได้แก่พระเลื้อเมืองเป็นประติมากรรมประทับยืน ข้างๆ มีรูปสตรีทรงเครื่องกษัตริย์นั่งคุกเข่าข้างหนึ่ง สร้างในสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 20-24)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-07

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -