ฐานพระสยม


ละติจูด 8.4333700486 , ลองจิจูด 99.9663901791 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ริมถนนท่าชี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 17000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ฐานพระสยม ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองเก่านครศรีฯซึ่งบริเวณนี้มีลักษณะเป็นที่ราบบนสันทรายเก่าบริเวณนี้พบหลักฐานที่สำคัญคือ ศิวลึงค์ 1 องค์ โยนี (ฐาน-ศิวลึงค์) 1 ชิ้น เป็นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ราวพ.ศ 11-12)

เป็นศาสนสถานเนื่องในศาสนาฮินดู ที่นับถือ "พระศิวะ" เป็นเทพเจ้าสูงสุด ภายในอาคารเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ตั้งบนฐานโยนี หลักฐานสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่เมืองนครศรีธรรมราชในอดีต ปัจจุบันยังเป็นที่เคารพสักการะของผู้ศรัทธาและประชาชนทั่วไป

ฐานพระสยมเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ มีเนื้อที่โบราณสถาน ๒ งาน ๑๔.๓๒ ตารางวา

จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและเป็นของประชาชนทุกคน โปรดร่วมกันดูแลรักษา เพื่อความสง่างามของบ้านเมืองเรา สมกับคำกล่าวที่ว่า "นครศรีธรรมราชเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน"

หลัฐานที่พบ

ฐานพระสยมหรือฐานพระสยมภูวนารถ
1. ศิวลึงค์ศิลา ฝังอยู่ในดินทางทิศตะวันตกตอนท้ายของโบราณโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินยาว 4 ซม.
2. โยนิศิลา เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 121 x 121 ซม. ยังตั้งอยู่ในแหล่งที่ค้นพบในปัจจุบัน

3. อิฐโบราณ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

อยู่ในย่านชุมชนและมีการใช้พื้นที่เป็นตลาดท่าชีมีการค้าขายในแหล่งศิลปกรรมทำให้ส่งผลประทบต่อตัวแหล่งศิลปกรรมตลอดเวลา

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-02

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -