วัดวังตะวันตก


ละติจูด 8.434247096 , ลองจิจูด 99.9661283125

พิกัด

ตำบลคลัง อำเภออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดวังตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณนอกเมืองเก่านครศรีฯ ซึ่งบริเวณนี้มีลักษณะเป็นที่ราบสันทรายเก่า มีพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีกุฎิทรงไทยเป็นเรือนหมู่เรียง 3 หลัง สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตกสร้างมานานแล้วนับเป็นร้อย ๆ ปี สร้างในสมัย ร.5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และพุทธบริษัทได้ใช้ประโยชน์กุฏิหลังนี้เพื่อศาสนกิจบริการชุมชนด้านแพทย์แผนโบราณและกุศลกิจอื่น ๆ มาเป็นเวลาช้านาน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร