วัดท้าวโคตร


ละติจูด 8.404061647 , ลองจิจูด 99.9707001108 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 17000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดท้าวโคตรตั้งอยู่บริเวณนอกเมืองเก่านครศรีฯ แต่อยู่ในบริเวณเมืองโบราณพระเวียง มีพื้นที่รูปสี่-เหลี่ยมผืนผ้าพบหลักฐานเช่น เจดีย์ อุโบสถ เสมาและภาพจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถเป็นผนังก่ออิฐถือปูน ประตูและหน้าต่างทำด้วยไม้ กุฎิวัด เจดีย์วัดท้าวโคตรฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจดีย์ก่ออิฐและดินเหนียวนอกจากนี้สร้างด้วยหินปะการังในบางส่วนสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-02

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -