วัดเขาขุนพนม


ละติจูด 8.543495 , ลองจิจูด 99.843335 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ตำบลบ้านเกาะ อำเภออำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 13000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเขาขุนพนม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระบรมธาตุเจดีย์ มีประวัติมาว่าภายหลังที่พระมหาเถรสัจจานุเทพสร้างวัดหว้ายาน (วัดหว้าทยาน) มาได้ระยะหนึ่ง ก็ย้ายออกไปตั้งวัดแห่งใหม่ที่ด้านทิศประจิมของเมืองนคร บริเวณภูเขาหินปูนลูกหนึ่ง เรียกว่า เขาคุมพนมเมื่อพระมหาเถรสัจจานุเทพมรณภาพ เจ้าเมืองนครจึงไปช่วยจัดการงานศพ หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเขาขุนพนมปัจจุบันอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-02

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -