ตลาดปากพนัง


ละติจูด 8.3492376463 , ลองจิจูด 100.200121261 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลปากพนัง อำเภออำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนริมน้ำ/แหล่งน้ำ ชุมชนตลาด/การค้า ในพื้นที่รอบ ๆตลาดปากพนังมีอาคารเก่าแก่อยู่มากมาย เช่น อาคารตึกแถว ชิโน-โปรตุกิส เรือนแถวไม้ชั้นเดียว เรือนแถวไม้สองชั้น และบ้านไม้ที่สร้างเป็นห้องแถวชุด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -