วัดโคกเคียน


ละติจูด 8.4108657566 , ลองจิจูด 99.9701280081

พิกัด

ตำบลโคกเคียน อำเภออำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดโคกเคียนตั้งอยู่บนที่ราบสูง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2398 เดิมตั้งอยู่ที่บ้านโคกเคียน ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ต่อมาประชาชนได้อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้านไร่มาก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-22

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -