เมืองเก่า (คูเก่าล้อมรอบบริเวณวัดดงเมือง)


ละติจูด 15.8272599552 , ลองจิจูด 100.039847053

พิกัด

อำเภออำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีลักษณะเป็นคูคลองเก่าล้อมรอบบริเวณวัดดงเมืองซึ่งเป็นซากของสิ่งก่อสร้าง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -