วัดคูหาสวรรค์


ละติจูด 7.6148637621 , ลองจิจูด 100.089859758

สถานที่ตั้ง

248 ถ.ราเมศร์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 93000 ประเทศไทย. ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภออำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 10160

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดคูหาสวรรค์สร้างมาแล้วอย่างน้อยสมัยอยุธยาจากหลักฐานที่พอจะเชื่อได้ได้แก่หนังสือพระกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุง ในสมัยรัตนโกสินทร์ พศ.2432 ได้มีการบูรณะวัดครั้งใหญ่มีการปรับปรุงพื้นที่วัดเพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่-หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จถ้ำคูหาสวรรค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อของร.5 ต่อมาพศ.2454 วัดคูหาสวรรค์เป็นวัดร้างเนื่องจากขาดพระสงฆ์ ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระตุด เกสโร (พระครูจรูญกรณีย์ มาเป็นเจ้าอาวาสท่านทำการบูรณะวัดจนวัดค่อย ๆ เจริญขึ้นตามลำดับนอกจากนั้น พศ.2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวร.7 ทรงเสด็จประพาสวัดคูหาสวรรค์ ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ปปร. ไว้ที่เพิงหินหน้าถ้ำพศ.2473 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระนครสวรรค์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัดคูหาสูง หรือวัดสูง ตั้งอยู่ตำบลบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์โปรดในการเสด็จอยู่เสมอภายในวัดมีถ้ำ  เรียกว่าถ้ำคูหาสวรรค์  ซึ่งประดิษฐานมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ พระเจดีย์ พระพุทธรูป บริเวณหน้าถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ

 

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-11-19

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร