พุนิมิต (มีการขุดพบโครงกระดูกและเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ)


ละติจูด 15.3116602175 , ลองจิจูด 100.504432123

พิกัด

ตำบลตากฟ้า อำเภออำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีการขุดพบโครงกระดูก และเครื่องปั้นดินเผาสมัย-โบราณ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -