ชุมชนเมืองโบราณเขาชัยบุรี


ละติจูด 7.6700721976 , ลองจิจูด 100.059603907

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยบุรี อำเภออำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 84350

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี เมืองเก่าชัยบุรี 

           วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี เมืองเก่าชัยบุรี คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นชุมชนโบราณ เคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเก่าอยู่ในหุบเขา มีคูเมือง กำแพงเมืองที่แข็งแรง มีปืนใหญ่ไว้ป้องกันศัตรู

           เมืองเก่าชัยบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ตามหลักฐานที่ได้บันทึกเก็บไว้มาตั้งแต่อดีต ก็ระบุว่า เมืองพัทลุงเขาชัยบุรี จัดตั้งขึ้นเป็นเมืองสมบูรณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา หรือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2223 ภายในเมืองเก่ามีโบราณสถานที่มีประวัติความเป็นมาปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี เป็นอนุสรณ์สถานและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ สิ่งสำคัญที่พบบริเวณเมืองเก่า เช่น เจดีย์ ก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสองพบบริเวณวัดเขา (ช้าง) เสื้อเมืองชัยบุรี ซึ่งเป็นเนินดินรูปสามเหลี่ยมเคยเป็นที่ตั้งของเสื้อเมืองหรือหลักเมืองในสมัยอยุธยา เจดีย์วัดเขา เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความศรัทธาในศาสนาพุทธของชาวพัทลุง เจดีย์วัดเขาสร้างขึ้นบนยอดเขา ใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาตินำมาสร้างเป็นส่วนฐานของเจดีย์ นับว่าเจดีย์วัดเขาเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นนับถือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นหลักฐานที่สำคัญทางด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปะวัฒนธรรม

    เมืองเก่าชัยบุรีเป็นชุมชนโบราณที่เป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยาโบราณสถานสำคัญ เช่น เจดีย์วัดเขา เจดีย์ทรงระฆังฐานย่อมุมไม้สิบสอง  ป้อมปราการรูปดาวโดยเดอ ลาร์มา วิศวกรชาวฝรั่งเศสและพระพุทธรูปปางไสยาสน์ปั้นด้วยปูนขาวแบบนูนต่ำบนผนังภายในถ้ำพระนอน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

    เขาชัยบุรี(เขาเมือง) เป็นภูเขาหินปูน ความสูงประมาณยง 300 เมตร พบพันธุ์ไม้ ที่หายากและนกนานาชนิด อาณาบริเวณรอบๆเขาประกอบด้วยสถานที่โบราณสำคัญ ได้แก่ ถ้ำน้ำ  คลองเมือง  เป็นต้น

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-11-19

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร