วัดเขาเจียก


ละติจูด 7.6104410914 , ลองจิจูด 100.034486155

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจียก อำเภออำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเขาเจียก
     วัดเขาเจียกเรียกชื่อวัดตามชื่อภูเขาสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2181 หลักฐานโบราณวัตถุสถานที่ปรากฏภายในวัดนี้มีอายุไม่เกินสมัยรัตนโกสินทร์ สภาพแวดล้อมางธรรมชาติทางทิศตะวันออก เป็นภูเขา เรียกว่า "เขาเจียก"

อุโบสถวัดเจียก เป็นอาคารทรงไทยไม่มีฝาผนัง ฐานก่อด้วยคอนกรีต เสาไม้หลังคามุงกระเบื้องดินเผา สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ โดยพระแท่น พรหมสโร  อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาเจียกเป็นประธานสร้าง มีพระด้วง  อินทสรง รองเจ้าอาวาส  เป็นผู้ดำเนินการสร้าง โดยเป็นผู้ไปตัดไม้ที่บ้านนาและตัดหินบนเขาเจียกมาสร้างอุโบสถเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙  ต่อมาอุโบสถเดิมได้ทรุดโทรมลง พ.ศ. ๒๕๑๒  จึงได้ทำการบูรณะเปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาคอนกรีต   ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ๓ องค์ รูปพระสาวกปูนปั้นประทับนั่งประนมมือซ้ายขวา คือ พระโมคคัลลานะและสารีบุตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑  หน้าพระประธานมีพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดปางสมาธิ  มีจารึกว่า “หม่อมแหนสร้างไว้ พ.ศ.๒๔๒๕”   หน้าอุโบสถมีรูปเหมือนของพระด้วง บุญสโร  สร้างด้วยปูนปั้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑  หน้าบันอุโบสถมีลวดลายปูนปั้น  ด้านหน้าเป็นรูปเทวดาประทับนั่งบนหลังราชสีห์ ๓ เศียร   ตอนล่างเป็นรูปนางอัปสรร่ายรำ   หน้าบันด้านหลังเป็นรูปพระพายทรงม้า ๓ เศียร  รูปเทวดาและหน้าราหูประกอบอยู่ในตอนล่าง  

    พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยและปางสมาธิ  ในถ้ำพระเขาเจียก  เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ จำนวน ๓๗ องค์ ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๑๒ จึงมีการบูรณะใหม่ทั้งหมด และมีการปั้นพระพุทธรูปขึ้นใหม่อีก ๒ องค์ เป็น ๓๙ องค์  

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

เขาเจียก  แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือส่วนที่เป็นวัด ถ้ำ ภูเขา

1.วัดเขาเจียก  มีอุโบสถเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมทางทิศตะวันตกของวัด ภายในอุโบสถมีพระประธานหล่อด้วยสำริด ปางสมาธิ  ปัจจุบันไม่ใช้งานแล้ว  เนื่องจากได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

2. ถ้ำพระเขาเจียก  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัด บริเวณหน้าถ้ำเรียกว่าวัดใน บริเวณอุโบสถเรียกว่าวัดนอก  ภายในถ้ำมีพระพุทธรูป  ปูนปั้นปางไสยาสน์ทาสีทอง ปัจจุบันได้รับการดูแลอยู่ในสภาพดี

3. แนวภูเขารอบถ้ำเขาเจียก ได้รับการพัฒนาโดยเทศบาลตำบลเขาเจียก ถนนหนทางให้สะดวก และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดพัทลุง

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-11-19

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -