ฮวงซุ้ยพระอร่ามสาครเขตต์


ละติจูด 7.9262548444 , ลองจิจูด 98.4016097148 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลรัษฎา อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นหลุมฝังศพของพระอร่ามสาครเขตต์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2478 เป็นหลุมฝังศพที่ทำอย่างวิจิตรงดงาม ผังของมีค่า เช่น เครื่องเพชร ทอง และรัตนชาติอื่นๆไว้เป็นจำนวนมาก ซุ้มประตูทางเข้าหลุมฝังศพสร้างเป็นศิลปะ 3 ชาติ คือ ไทย จีน และมลายูทั้งตัวอาคารที่หลุมฝังศพและซุ้มประตูเป็นอนุสรณ์ศิลปะที่หาดูได้ยาก นับเป็นมาดกทางศิลปะชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของภูเก็ต

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-30

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร