ฮวงซุ้ยหลวงอนุภาษภูเก็ตการ


ละติจูด 7.8650410905 , ลองจิจูด 98.3644301765 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลวิชิต อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นฮวงซุ้ยที่ตกแต่งลวดลายและมีประติมากรรมของสิงโตจีน นกยูง สร้างในปี พ.ศ. 2505 เพื่อเป็นสุสานของหลวงอนุภาษภูเก็ตการ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 ต.ค.2505 ทายาทและญาติพี่น้องทำพิธีเซ่นไหว้เป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2506 เป็นต้นมาจนบัดนี้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-30

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร