บ้านพระพิไสยสรรพกิจ


ละติจูด 7.88419 , ลองจิจูด 98.3865

พิกัด

ถนนระนอง (พิไสยสรรพกิจ) เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 ตำบลตลาดเหนือ อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เดิมเป็นบ้านพักของพระพิไสยสรรพกิจ (ตันม่าส่าย ตัญฑวนิช) เป็นอาคาร 2 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีเหลือง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยุโรป อิทธิพลศิลปะแบบนีโอคลาสสิค มีการวางผังเป็น Symmetrical Balance มีการประดับลวดลายปูนปั้นแบบจีน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร