วัดนาคเจ็ดเศียร


ละติจูด 16.4989289692 , ลองจิจูด 99.5120890438

พิกัด

ตำบลหนองปลิง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดนาคเจ็ดเศียร เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ด้านหน้าเป็นวิหารขนาดใหญ่ สูง ฐานสิงห์งดงามมีบันไดขึ้นสองทาง มีห้องขนาดใหญ่มีอาสนะสงฆ์และมีฐานพระประธานขนาดใหญ่มาก ใต้ฐานด้านหน้าพระประธาน มีพระพุทธรูปโกลนศิลาแลงจำนวนมากประดิษฐานเรียงรายอยู่น่าจะประดิษฐานแต่แรก แต่ก็ถูกทุบทำลาย เหลือแต่ซาก บนฐานพระประธานมีเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางราวสองฟุต วางอยู่ด้านหลังวิหารตรงทางลงมีพระเพลาของพระประธานวางอยู่ครึ่งเดียว ลักษณะเหมือนถูกทุบทิ้ง ด้านหลังมีเจดีย์ประธานขนาดไม่ใหญ่สมกับวิหาร เป็นเจดีย์ทรงลังกา ฐานสี่เหลี่ยมยอดหัก ถัดไปเป็นซุ้มพระขนาดพองาม พระหายไปอาจเป็นที่มาของชื่อคือที่ตั้งของนาคเจ็ดเศียร หรือพระนาคปรก ด้านหลังของวัดมีกำแพงแก้วกั้นทั้งหมด ทางเข้าไปอยู่ด้านข้างลึกไปทางด้านหลัง วิหารด้านหน้าของเจดีย์ประธานองค์หลังเป็นเสากลม ขนาดพองาม แต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือ เจดีย์ประธานทรงแปดเหลี่ยม ทั้งองค์มีซุ้มทั้งสี่ซุ้มขนาดใหญ่มาก พังถึงองค์ระฆัง ส่วนที่เหลือสูงประมาณ 12 เมตร นับว่าเป็นเจดีย์ ทรงกำแพงเพชร ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร ด้านบนของเจดีย์ถูกขุดลึกจนถึงพื้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -