โรงเรียนบางกอกพาณิชยการ


ละติจูด 7.8820968437 , ลองจิจูด 98.3910265437 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ก่อสร้างมาแล้วประมาณ 100 ปีเศษ เป็นตึกแถว 2 ชั้นก่อด้วยอิฐถือปูนสร้าง 2 หลังคู่กัน เป็นแถวเป็นแนวเดียวกับตึกแถวอาคารพาณิชย์อื่น ๆ ตึกแฝดคู่นี้มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ คือเป็นตึกที่ไม่มีคาน มีแต่ตงแข็งแรงมาก มีลวดลายแกะสลักไม้ตรงบานประตูด้วยหลังหนึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของทายาทตระกูล "ตัณฑว-ณิช" อีกหลังหนึ่งเอกชนเช่นดำเนินกิจการโรงเรียนราษฏร์ ชื่อ โรงเรียนบางกอกพาณิชยการ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-04-30

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร