พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงแรมถาวร


ละติจูด 7.882946 , ลองจิจูด 98.390011

พิกัด

ถนนรัษฎา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นโรงแรมเก่าแก่ที่เปิดที่เปิดให้บริการมากกว่า 50 ปี ตั้งอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต เป็นกิจการของตระกูลถาวรว่องวงศ์ หรือดิลกกรุ๊ป หนึ่งในตระกูลเก่าแก่ของภูเก็ต ซึ่งเป็นนายเหมืองในยุคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงแรมถาวรตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของโรงแรม เป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นหลักฐานสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกของเมืองภูเก็ตในอดีต รวมทั้งนำภาพถ่ายเก่าสมัยบรรพบุรุษของตระกูลมาตกแต่งด้วย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -